Увійти · Зареєструватися

Умови замовлення

111 112

Крамниця / Книжки / Історія / Олександр Реєнт (упор.)

Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. У двох книгах. Книга І. Історичні нариси

160.00 грн.
Щоб замовити товар, вам необхідно увійти в систему або зареєструватися.

У книзі викладено результати новітніх досліджень ключових питань Першої світової війни 1914–1918 рр., яка відкрила нову епоху в історії людської цивілізації. Знайомлячись із ними, будь-хто зможе відчути глибину збройних конфліктів, трагічність долі народів, утягнутих у них, незворотні зрушення в психології людей. Масштабність соціальних потрясінь простежується у зруйнуванні звичного способу життя, деструктивних процесах у господарстві, погіршенні матеріального становища населення, голоді та поневіряннях мільйонів людей. Водночас картину доповнюють факти кардинальних змін у свідомості народу, активізації доброчинності, національних рухів, що в українському вимірі каталізували процес формування модерної нації, яка з об’єкта міжнародної політики перетворилася на її безпосередній суб’єкт.

Пропонований том складається з нарисів про Першу світову війну в історіографічному вимірі, «українську карту» в міжнародних відносинах, політичні сили українства в 1914–1918 рр. та актуалізацію «українського питання», бойові дії на українських теренах, соціально-економічні, духовні та повсякденні проблеми тогочасного суспільства.

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

Тверда обкладинка, 784 с., видання 2013 р.


ЗМІСТ:

Вступне слово (Смолій В. А.)...5

Передмова (Реєнт О. П.)...9


Розділ I

Перша світова війна в українській історіографії (Реєнт О. П., Янишин Б. М.)...17


Розділ II

Українські землі в контексті міжнародних відносин та національної політики Російської імперії...61

Перша світова війна як прояв кризи європейської цивілізації та її вплив на народи Центрально-Східної Європи (Віднянський С. В.)...62

«Українська тема» в політиці держав австро-німецького блоку й Антанти (Солдатенко В. Ф.)...80

Українсько-турецькі взаємини в 1914–1918 рр. (Несук М. Д.)...110

Москвофільський фактор і російська влада напередодні та під час війни (Любченко В. Б.)...122Розділ III Військовий чинник у подіях 1914–1918 рр....139

Бойові дії (Волковинський В. М.)...140

Легіон Українських січових стрільців: військове навчання, виховання, бойовий шлях (Литвин М. Р.)...159

Формування з галичан-українців русофільської орієнтації добровольчих військових загонів (Любченко В. Б.)...179

Кампанії Чорноморського флоту (Усенко П. Г.)...193

Діяльність спецслужб в Україні (Милько В. І.)...217

Військова цензура на Південно-Західному фронті (Кирієнко О. Ю.)...234

Російська окупаційна адміністрація у Галичині та на Буковині (Любченко В. Б.)...248
 

Розділ IV Український політикум та актуалізація «українського питання» в ході війни...301

Перша світова війна й політичні сили українства (Реєнт О. П.)...302

Націєтворчі процеси й «українське питання» в умовах війни (Коляда І. А.)...309

Пошук шляхів національного державотворення: українська проблематика на сторінках регіональної преси (Крижановська О. О.)...319Позиція депутатів ІV Державної думи щодо «галицького питання» (Милько В. І.)...326

Легітимістський рух в українських губерніях (Машкін О. М.)...333

Західноукраїнська інтелігенція в роки війни (Рубльов О. С.)...342

Союз визволення України: заснування, політична платформа, інформаційно-дипломатична діяльність (Патер І. Г.)...363Розділ V Соціально-економічне становище та повсякденне життя українського соціуму...377

Економічне становище в підросійській Україні (Реєнт О. П., Сердюк О. В., Шевченко В. В.)...378

Соціально-економічні процеси в південноукраїнському регіоні (Турченко Г. Ф.)...408

Добробут населення міст Правобережної України напередодні війни (Молчанов В. Б.)...433

Повсякденне життя і суспільні настрої населення (Вільшанська О. Л.)...440

Маргіналізація суспільства. Становище жінок, дітей, військовополонених (Кирієнко О. Ю.)...467

Проблема біженства в українських губерніях Російської імперії (Лазанська Т. І.)...481

Політика українських національних урядів щодо біженців (Жванко Л. М.)...511Розділ VI Функціонування громадських організацій та релігійне життя населення...535

Діяльність громадських організацій у справі допомоги армії й цивільному населенню (Донік О. М.)...536

Соціальне служіння православного духовенства українських єпархій (Степаненко Г. В.)...562

Православ’я на західноукраїнських землях (Стародуб А. В.)...572

Православне військове і морське духовенство (Євсєєва Т. М.)...590

Греко-католицьке духовенство: політичні, культурні й соціальні виміри (Заярнюк А. В., Расевич В. В.)...604

Гуманітарні проекти менонітських громад України (Берестень Ю. В.)...621

 

Розділ VII Україна на завершальному етапі протистояння ворожих сторін...641

Визрівання системної кризи в умовах війни (Реєнт О. П.)...642

Українська Центральна Рада і Тимчасовий уряд. УНР. Гетьманат Павла Скоропадського 1918 р. (Реєнт О. П.)...654

Західно-Українська Народна Республіка (Рубльов О. С.)...691Післямова (Реєнт О. П., Шевченко В. В.)...708


Вибрана бібліографія...711

Покажчик імен...754

Географічний покажчик...768

Список абревіатур і скорочень...779

Про автора

Олександр Реєнт (упор.)

.

Коментувати

Книжки (0)

 
 
 

Гостиница Днепропетровск |  Светильники Днепропетровск |  Рекламное агентство |  Сауны Днепропетровска