Увійти · Зареєструватися

Умови замовлення

111 112

Крамниця / Часописи / Науковий Альманах (Научный альманах)

«Український гуманітарний огляд. Випуск 3»

14.00 грн.
Щоб замовити товар, вам необхідно увійти в систему або зареєструватися.

З М І С Т

ПРОБЛЕМИ

 • Костянтин Москалець. Критика нечистого розуму: «Критика». — К., 1997–1999 — Ч. 1–26.
 • Олександр Гриценко. Українська культура без брому й шаровар: Мирослав Попович. Нарис історії культури України. — Київ: АртЕк, 1999. — 728 с.
 • Олег Проценко. Знайомство з необхідністю, або систематизовані першоджерела: Георгій Касьянов. Теорії нації та націоналізму. — К.: Либідь, 1999. — 352 с.
 • Михайло Мінаков. Проблема європейської ідентичності: Норман Дейвіс. Європа: історія / Пер. з англ. П. Таращук, О. Коваленко. — К.: Основи, 2000. — 1464 с.
 • Наталя Яковенко. В кольорах пролетарської революції: В. А. Смолій, В. С. Степанков. Українська національна революція ХVІІ ст. (1648–1676 рр.) / Серія «Україна крізь віки», т. 7. — К.: Альтернативи, 1999. — 351 с. + 53 іл.
 • Тетяна Гошко. Нова концепція ґенези Великого князівства Литовського: Краўцэвіч А. К. Стварэнне Вялікага Княства Літоyскага. — Мінск: Беларуская навука, 1998. — 208 с.
 • Наталя Старченко. Між цифрою і буквою, або трохи про переваги і недоліки квантифікації: Litwin Henryk. Naplyw szlachty polskiej na Ukraine, 1569–1648. — Warszawa, 2000.
 • Владислав Верстюк. Українські фрагменти російської мозаїки про революцію Українські фрагменти російської мозаїки про революцію Українські фрагменти російської мозаїки про революцію: История национальных политических партий России. — М.: Росспен, 1997. — 406 с. Л. Г. Протасов. Всероссийское учредительное собрание: история рождения и гибели. — М.: Росспен, 1997. — 368 с. В. П. Булдаков. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. — М.: Росспен, 1997. — 376 с.
 • Вілен Горський. Переклад як феномен сучасного українського філософського життя.
ДИСКУСІЇ
 • Леся Довга. «Культура всеосяжна» — культура неосягнута: Історія української та зарубіжної культури.: Навч. посіб./ Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; За ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. — К.: Вища школа., Т-во «Знання», 1999. — 326 с. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; За ред. М. М. Заковича. — К.: Т-во «Знання», 2000. — 622 с. — Серія Вища освіта ХХІ ст.
 • Володимир Кулик. Тягар спрощень: Catherine Wanner. Burden of Dreams. History and Identity in Post-Soviet Ukraine. — University Park, PA: The Pennsylvania State University Press, 1998. — 255 p.
 • Віктор Горобець. Війна — невідома й відома: Генадзь Сагановіч. Невядомая вайна: 1654–1667. — Мінськ: Навука і тэхніка, 1995. — 144 с. Лариса Гвоздик-Пріцак. Економічна і політична візія Богдана Хмельницького та її реалізація в державі Військо Запорозьке. — К.: Обереги, 1999. — 216 с.
 • Микола Жарких. Перший млинець археології козацтва Перший млинець археології козацтва: Археологія доби українського козацтва XVI-XVIII ст. / Відп. ред. Д. Я. Телегін. [Автори] І. С. Винокур, О. М. Титова, І. К. Свєшніков та інші. — К.: Інститут змісту і методів навчання Міносвіти України, 1997. — 336 с.
 • Андрій Портнов. Ще раз про моделювання європейського образу України: З приводу книги Дмитра Наливайка «Очима Заходу» та рецензії на неї Юлії Бєлової. Див.: Юлія Бєлова. Ми в дзеркалі Європи, або очима зацікавленого читача. — УГО. — Вип. 2.
 • Сергій Павленко. Мазепа — не гетьман-державник? Мазепа — не гетьман-державник? Мазепа — не гетьман-державник?: Відповідь на рецензію Олексія Сокирка. — УГО, вип. 2. — С. 183–197).
 • Олексій Сокирко. Дві Кліо: З приводу відповіді Сергія Павленка на мою рецензію.
ОГЛЯДИ
 • Богдана Криса: Rostyslaw Radyszewskyj. Polskojezyczna poezja ukrainska od konca XVI do poczatku XVIII wieku. Czesc 1. — Krakow, 1996. — 282 s. Roksolanski Parnas. Polskojezyczna poezja ukrainska od konca XVI do poczatku XVIII wieku. Czesc 2: Antologia / Wybral i opracowal Rostyslaw Radyszewskyj. — Krakow, 1998. — 415 s.
 • Володимир Ричка: Просемінарій: Медієвістика, історія Церкви, науки і культури / Ред. Василій Ульяновський. — Вип. 1. — К.: Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, 1997. — 184 с.; Вип. 2. — К.: Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, 1998. — 240 с.; Вип. 3. — К.: Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, 1999. — 266 с.
 • Світлана Кузьміна: Київ в історії філософії України / Вілен Горський, Ярослава Стратій, Анатолій Тихолаз, Марина Ткачук. — К.: Видавничий дім «КМ Academia»; Університетське видавництво «Пульсари», 2000. — 264 с.
 • Тетяна Вілкул: А. А. Зимин. Правда Русская / Подготовили к печати В. Г. Зимина, А. Л. Хорошкевич, при участии А. С. Орешникова. — Москва: Древлехранилище, 1999. — 424 с.
 • Катерина Липа: Przeglad Wschodni / Red. Jan. J. Malicki. — Warszawa, 1999. — T. VI, zeszyt 1 (21). — 221 p.
 • Валентина Шандра: Патриція Ґерліґі. Одеса. Історія міста, 1794–1914 / Переклад Юрія Олійника. — К.: Критика, 1999. — 383 с.
 • Наталя Хобзей: Український діалектологічний збірник. Кн. 3. / Відп. ред. П. Ю. Гриценко. — К.: Довіра, 1997. — 471 с.
 • Іван Глизь: Путівник по фондах відділу рукописів Інституту літератури / Відп. ред. С. А. Гальченко, М. Г. Жулинський. — К.: Спадщина, 1999. — 864 с
. ІНФОРМАЦІЯ
 • Людмила Демченко: Lietuvos Metrika. — Vilnius, 1987–1998.
 • Олег Хома: Спілка дослідників модерної філософії (Паскалівське товариство).
 • Андрій Богачов: Українське феноменологічне товариство.
 • Раїса Майборода: Дисертації на здобуття ступенів доктора й кандидата істортичних наук, захищені в 1999 році.
ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ

НАШІ АВТОРИ

Про автора

Науковий Альманах

Коментувати

Книжки (8) Часописи (12)

 
 
 

Гостиница Днепропетровск |  Светильники Днепропетровск |  Рекламное агентство |  Сауны Днепропетровска