Увійти · Зареєструватися

Умови замовлення

111 112

Крамниця / Часописи / Науковий Альманах (Научный альманах)

«Український гуманітарний огляд. Випуск 2»

14.00 грн.
Щоб замовити товар, вам необхідно увійти в систему або зареєструватися.

З М І С Т:

ПРОБЛЕМИ

 • Георгій Касьянов. Світоглядна (р)еволюція?: Олександр Гриценко. «Своя мудрість». Національні міфології та «громадянська релігія» в Україні. — К.: Інститут культурної політики, 1999.
 • Леся Довга. Дещо про «голого короля» та про новаторські ідеї і форму їх викладу: Володимир Александрович. Українське малярство XIII-XV ст. Студії з історії українського мистецтва. 1. — Львів: Місіонер, 1995. Його ж. Львівські малярі кінця XVI ст. Студії з історії українського мистецтва. 2. — Львів: Місіонер, 1998. Його ж. Мистецтво Галицько-Волинської держави. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 1999.
 • Ірина Ворончук. Цей невловимий для істориків князь Острозький: Tomasz Kempa. Konstanty Wasyl Ostrogsky (ok. 1524/1525 — 1608), wojewoda kijowski i marszalek ziemi wolynskiej. Konstanty Wasyl Ostrogsky (ok. 1524/1525 — 1608), wojewoda kijowski i marszalek ziemi wolynskiej.oda kijowski i marszalek ziemi wolynskiej. — Torun: Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, 1997.
 • Віктор Горобець. Немає пророка у своїй Вітчизні. А в чужій ? (Історія української Руїни в інтерпретації російської дослідниці): Тетяна Яковлева. Гетьманщина в другій половині 50-х років ХVІІ століття. Причини і початок Руїни. — К.: Основи, 1998.
 • Валентина Шандра. Всемогутність чи слабкість російської влади в Україні XIX ст.: у продовження однієї неординарної статті: Степан Величенко. Царський уряд в українських губерніях 1800–1914 років — всемогутність чи слабкість?: деякі зауваження до методології й інтерпретації // «Україна Модерна». — Львів: Інститут історичних досліджень Львівського університету, 1998. — Ч. 2–3.
 • Владислав Верстюк. Ще раз про селянську тему в Українській революції: Андреа Грациози. Большевики и крестьянство на Украине, 1918–1919 годы: очерк о большевизмах, национал-социализмах и крестьянских восстаниях. — М.: Аиро-ХХ, 1997.
 • Вілен Горський, Іван Лисий. На шляху до себе На шляху до себе На шляху до себе: Тарас Возняк. Тексти та переклади. — Харків: Фоліо, 1998. О. Н. Хома. Истина и очевидность: симптоматологическое мышление в философии модерна. — Вінниця: Універсум, 1998.
 • Юлія Бєлова. Ми в дзеркалі Європи, або очима зацікавленого глядача: Дмитро Наливайко. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі ХІ-ХVШ ст. — К.: Основи, 1998.
 • Сергій Бабич. Модернізм як естетика міфологічного: Ярослав Поліщук. Міфологічний горизонт українського модернізму: Літературознавчі студії. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998.
 • Максим Стріха. Інтелектуальний «бенкет у чуму», або ж спроба побудувати альтернативну схему національної культури в окремо взятому часописі: «ARCHE». — Менськ, 1998. — № 1; 1999. — № 1–3.
ДИСКУСІЇ
 • Володимир Александрович. «Ikona karpacka»: фігура звеличення — фігура замовчування: Klosinska J. Ikony (Muzeum Narodowe w Krakowie. Katalogi zbiorow I). — Krakow, 1973; Grzadziela R. Proweniencja i dzieje malarstwa ikonowego po polnocnej stronie Karpat w XV i na pocz. XVI w. // Lemkowie w historii i kulturze Karpat / Pod red. Jerzego Czajkowskiego. — Sanok, 1994.- Cz. 2; Kruk M. P. Stan badan nad zachodnioruskim malarstwem ikonowym XV-XVI wieku // Sztuka kresow wschodnich. Materialy sesji naukowej, Krakow, maj 1996 / Pod. red. I. K. Ostrowskiego. — Krakow, 1996. — T. 2; Ikona karpacka. Album wystawy «Ikona karpacka» w Parku Etnograficznym w Sanoku / Teksty naukowe Jerzy Czajkowski, Romualda Grzadziela, Andrzej Szczepkowski. — Sanok, 1998.
 • Віктор Горобець. Історія Руїни чи руїна Історії ? (Варшава — Москва — Стамбул: transit): М. С. Пасічник. Варшава, Москва і Стамбул у боротьбі за Україну (1657–1665 рр.). — Львів: Місіонер, 1998; Його ж. Варшава, Москва і Стамбул у боротьбі за Україну (1657–1665 рр.) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. — К., 1999.
 • Валерій Зема. Дослідження Церкви як продукт на замовлення: І. І. Лиман. Церква в духовному світі Запорозького козацтва. — Запоріжжя: «Тандем У», 1997; Ігор Мицько. Святоуспенська Лавра в Уневі (кінець ХІІІ ст. — кінець ХХ ст.). — Львів: Видавничий відділ «Свічадо», 1998.
 • Олексій Сокирко. Тринадцятий міф про Мазепу: С. О. Павленко. Міф про Мазепу. — Чернігів: Сіверянська думка, 1998.
 • Фелікс Шабульдо. Чого не схотіла або не змогла помітити моя Рецензентка
 • (відповідь на рецензію Олени Русиної: УГО. — Вип. 1).
ОГЛЯДИ
 • Оксана Карліна: Валентина Шандра. Адміністративні установи Правобережної України кінця ХVІІІ — початку ХХ ст в російському законодавстві: джерелознавчий аналітичний огляд. — К.: Інститут української археографії, 1998; Її ж. Київське генерал-губернаторство (1832–1914): Історія створення та діяльності, архівний комплекс і його інформаційний потенціал. — К., 1999.
 • Piotr Borek: Lwow. Miasto, spoleczenstwo, kultura. Studia z dziejow Lwowa. T. 1–2 / Pod red. Henryka W. Zalinskiego i Kazimierza Karolczaka. — Krakow, 1995–1998; Львів. Місто‚ cycпiльcтвo, культура. T. 3 / За peд. Map’яна Myдрого. — Львів, 1999.
 • Катерина Липа: Boguslaw Dybas. Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejоw budowy fortyfikacji stalych w panstwie polsko-litewskim w XVII wieku. — Torun, 1998.
 • Олександр Коник: Tadeusz Srogosz. Dzuma ujarzmiona? Walka z czarna smiercia za Stanislawa Augusta. — Wroclaw: Wydawnictwo Arboretum, 1997.
 • Тетяна Люта: Галіль Іналджик. Османська імперія. Класична доба 1300–1600 / Переклав з англійської Олександр Галенко. Наукова редакція Віктора Остапчука. — К.: Критика, 1998.
 • Сергій Біленький: Цинтия X. Виттекер. Граф Сергей Семенович Уваров и его время. — Санкт-Петербург: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1999.
 • Павло Рудецький: Документи російських архівів з історії України. Том 1: Документи до історії запорозького козацтва. 1613–1620 рр. / Упорядники Леонтій Войтович, Лев Заборовський, Ярослав Ісаєвич, Франк Сисин, Аркадій Турилов, Борис Флоря. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 1998.
 • Володимир Поліщук: Люстрації королівщин українських земель XVI-XVIII ст. Матеріали до реєстру рукописних та друкованих текстів / Уклала Раїса Майборода. — К.: Інститут української археографії, 1999.
 • Сергій Лисенко: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. — Warszawa: DiG, 1993. — Nowej serii tom I (XII); Warszawa: DiG, 1995. — Nowej serii tom II (ХIII); Warszawa: DiG, 1997. — Nowej serii tom IIІ (XIV).
ІНФОРМАЦІЯ
 • Алдона Василяускене: Дослідження Берестейської унії та Греко-католицької Церкви у Литовській Католицькій Науковій Академії. LКМА Меtrаstіs. — Vilnius, 1998. — Т. 12.
 • Сергій Леп’явко: Публікації Видавничого Товариства «Сіверянська думка» (Чернігів).
 • Анатолій Подольський: Наукові праці Відділу єврейської історії і культури Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України (основна бібліографія).
ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ

НАШІ АВТОРИ

Про автора

Науковий Альманах

Коментувати

Книжки (8) Часописи (12)

 
 
 

Гостиница Днепропетровск |  Светильники Днепропетровск |  Рекламное агентство |  Сауны Днепропетровска