Увійти · Зареєструватися

Умови замовлення

111 112

Крамниця / Книжки / Володимир Ващенко

Від самопрезентації до методології

Від самопрезентації до методології
54.00 грн.
Щоб замовити товар, вам необхідно увійти в систему або зареєструватися.

"Від самопрезентації до методології: психобіоісторіографічний ви­мір простору історіописання М. Грушевського"

Автор монографії «Від самопрезентації до методології: психобіоісторіо­графічний вимір простору історіописання М. Грушевського» не лише роз­ширює сучасні уявлення про методологічний арсенал видатного українсь­кого історика, а й проблематизує теми, які до того залишалися поза увагою української історіографії. У цьому плані він продовжує лінію, започаткова­ну попередньою монографією «Неврастенія: непрочитані історії (Деконструкція одного надпису - сеанс прочитання автомонографії М. Грушевсько­го)», де досліджує соціально-психологічні аспекти наукової творчості про­відного історика України. М. Грушевський як людина епохи Fin-de-siecle існував у світі рухливих цінностей та змінних соціокультурних і фахових контекстів, знаходився перед проблемою постійно самовписуватися і самопрописуватися у межах існуючого соціального простору, оволодіваючи відповідними, притаманними епосі, стилями самопрезентації Самі ці мо­дерністські стилі самопрезентації, у межах яких прописувалися «життєві проекти» М. Грушевського-науковця та М. Грушевського-політика, місти­ли антитрадиціоналістські соціальні настанови й визначали універсальні параметри для розуміння методології як засобу руйнації існуючих тради­цій. Отже, від самопрезентаціїдо методології - такий незмінний вектор та сенсовний простір, в якому розгорталося історичне, політичне, белетрис­тичне письмо М. Грушевського. Дослідження цього простору нарізних ета­пах життєдіяльності М. Грушевського є інтелектуальним жестом запропо­нованої книги.

ЗМІСТ

Передмова

Глава І. «невроз» як соціокультурний конструкт і наративна стратегія епохи fіn-de-siecle: метааналіз історіографії та проблема класифікації ego-текст М. Грушевського

 • Неврастенія як соціокультурний конструкт: метааналіз історіографічної традиції
 • Вступ
 • Медичні причини актуалізації вивчення історії неврастенії наприкінці XX ст.: дискусії
 • Знакові тексти соціального конструктивізму: «невроз» як соціальний конструкт
 • Монографія. Ф. Дрінкі «Народження неврозу: міф, хвороба та вікторіанці»
 • Монографія Т. Лутца «Американська нервозність: 1903, анекдотична історія»
 • Монографія Ж. Оппенгейм «Розладнані нерви»: лікарі, пацієнти і депресія у вікторіанській Англії»
 • Монографія Ганса-Георга Гофера «Нервова слабкість та війна (1880-1920)»
 • Монографія «Культури неврастенії Від Бірда до І Світової війни (за ред. Марійке Гійсвіт Хофстри та Роя Портера)»
 • Невроз як наративна стратегія: «illness narrative»
 • Як модель прописування ego-наративів М. Грушевським
Глава ІІ: «Скептичний метод» (1894 р.): «скептицизм» як «традиційний”   стиль самопрезентації науковця
 • «Скептицизм» як методологія: сцієнтистський проект
 •  «Скептицизм» як засіб самопрезентації: літературний
 • Проект «Скептицизм» як форма транзитивності української історіографічної традиції другої половини XIX -початку XX ст.: засудження - захист - виправдання
 • Засудження: «скептицизм» як «не-істина»
 • Захист: «скептицизм» як історіографічний «контекст» М. Костомарова
 • Виправдання: «скептицизм» як форма «української національної ідентичності»
 • «Скептицизм» як прояв «філологічної свідомості»: дисциплінарний проект
 • «Філологічна свідомість»: характеристика ідеального типу
 • Філологічна освіта М. Грушевського: парадокс амбівалентної оцінки
 • «Скептицизм» - «філологія» як межі історичного пізнання: схоластика, Аристотель та концепція «золотої середини»
 • Теорія «золотої середини» як засіб «політично?» інтерпретації: держава, уряд, народність
 • «Народність» як транзитивність української історіографічної традиції: проблеми дисконтинуїтетів
 • Теорія: три дискурси конструювання історіографічного метанаративу другої половини XIX - початку XX ст. Сучасною українською історичною наукою
 • «Народність» у контексті дисциплінарного розриву: Від етнографії до антропології, від «слова» до «тіла»
 • «Народність» та парадигмальний розрив: від бінарності «романтизму» до триєдності «позитивізму»

Глава ПІ. «генетичний метод» (1903 p.): «неврастенія» як модерністський стиль самопрезентацй науковця

 • Соціологічний проект самопрезентації: «невроз» та присутності Е. Дюркгайма в «Автобіографії»
 • Загадка розкриття «неврастенії» М. Грушевським: від «приватного» до «публічного»
 • Методологія дослідження «неврастенії»: соціальний конструктивізм
 • Методологія дослідження «неврастенії»: наратнвна психологія .
 •  Інтертекстуальний перенос «неврастенії»: листування з М Біляшівським - «Автобіографія» (1906 р.)
 • Від текстів Е. Дюркгайма до текстів М. Гру шевського: «ланцюгова реакція» неврастенії
 • Нові прочитання: присутність Е. Дюркгайма-«психолога» в епосі постмодернізму
 • «Заморожений» у часі: вітчизняна традиція прочитання присутності Е. Дюркгайма у текстах М. Грушевського
 • Спільна позиція
 • Спільне мовчання: розкриття загадки
 • «Генетичний метод»: психологія відкриття та логіка виправдання «Звичайної схеми...» М. Грушевського
 • Теорія: «dj» контексти та «подія тексту» «Звичайної схеми”
 • «Контекст відкриття» «Звичайної схеми,..»: смерть патріарха та «раціоналізація» імперської історіографічної традиції
 • «Контекст виправдання» «Звичайної схеми...»: легітимація генетичного методу у полідисциплінарному науковому просторі кінця XIX - початку XX ст..
Глава IV. «Музикознавчий метод» (1918-1923 pp.) як раціоналізація «травми свідомості»: какофонія - ритм - енергія
 • Какофонія: «незагоєна травма свідомості» та проект модернізації української культури
 • «Статистичне»: «музика» як сума негативних висловлювань
 • «Аксіологічне»; «музика» як абсолютна національна цінність українського суспільства другої половини XIX ст..
 • «Психологічне»: музика як «незагоєна травма свідомості»
 • «Теоретичне»: механізми травми свідомості
 • «Політичне»: «публічні сльози» як засіб модернізації українського культурного проекту
 • Ритм: музика як альтернативна історіоіписанню циклічна модель сприйняття часу
 • Енергія: рецепція «закону збереження енергії»M. Грушевським та стилі життя інтелектуалів епохи Fin-de-siecle                                                                                         
 • Вступ: постановка проблеми
 • Соціокультурні проекції «закону збереження енергії» з перспектив нової культурної історії науки
 • Канали рецепції «закону збереження енергії» М. Грушевським.
 • «Закон збереження енергії» як спільна стратегія конструювання М. Грушевським «народу» - «держави» - «героя» .
 • «Народ» - «держава»: затиснуті між: інтенсивною та екстенсивною енергіями
 • «Герої»: нестача життєвої енергії як центральна «проблема інтелектуала»
 • Контроль розтрат енергії «тіла» та стилі життя інтелектуа ів епохи Fin-de-siecle

Глава V. «перспективнім» як метод (1918 р.): «символіка» простору історіописання м. грушевського

 • «Перспективізм»: відправні пункти легітимації дисципліни «геометрія історіописання»
 • «Коло» як символ простору історіописання: замкнена модель «часо-простору»
 • «Гештальтколо життя»: до психо-онтології «реставрації втраченого» М. Грушевським
 • Історія як «коло самопізнання»: відкриття простору закритого історіописання
 • «Хрест» як символ історіописання: відкрита модель «часо-простору»
 • «Історія й її соціально-виховуюче значення» М. Грушевського: філософський вимір «перспективізму»
 • Внутрішня інтертекстуальність «Історії й її соціально-виховуючого значення»: від «Звичайної схеми...» до «Початків громадянства»
 • Зовнішня інтертекстуальність «Історії й її соціально-виховуючого значення»: філософія життя

Список використаних джерел

М'яка палітурка, 324 с., видання 2007 р.

Про автора

Володимир Ващенко

Коментувати

Книжки (0)

 
 
 

Гостиница Днепропетровск |  Светильники Днепропетровск |  Рекламное агентство |  Сауны Днепропетровска